Daniel Sazonov

Poliitikot investointien kampittajina

Viestintätoimisto Hill and Knowlton Finland ja tutkimusyritys Aula Research julkaisivat tänään tutkimuksen koskien elinkeinoelämän ja politiikan vaikuttajien näkemyksiä poliittisesta riskistä Suomessa. Tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia niin vallitsevan tilanteen näkökulmasta kuin vertailtuna edelliseen vuoden 2012 tutkimukseenkin. Toivottavasti ne saavat politiikan kentässä ansaitsemansa huomion. Poliittisen riskin merkityksestä kilpailutekijänä soisi puhuttavan enemmänkin.

Tutkimus osoittaa, että elinkeinoelämän vaikuttajista kaksi viidesosaa pitää Suomen lainsäädännön kehitystä huonosti ennakoitavana. Erityisesti käsitys korostuu aloilla, joihin toimintaedellytyksiin sääntely vaikuttaa voimakkaimmin, kuten pankki- ja vakuutusala, rakennus- ja kiinteistöala sekä elintarvikkeet, energia ja kemia. Monilla näistä aloista sääntely on kehittynyt viimevuosina nopeasti.

Koetun poliittisen riskin kasvu on myös silmiinpistävää, kun tuloksia verrataan vuoden 2012 vastaavaan tutkimukseen. Heikon ennakoitavuuden kokemus on noussut tässä ajassa lähes parillakymmenellä prosenttiyksiköllä. Kun perspektiiviksi otetaan viimeiset viisi vuotta, poliittisen riskin näkee kasvaneen yli 90% elinkeinoelämän vaikuttajista. Myös kokemus poliittisen riskin suuruudesta suhteessa EU15-maihin on kasvanut.

Poliittisen päätöksenteon ennustettavuuden ja vakauden merkitys liike-elämän toimintaedellytysten näkökulmasta unohdetaan aivan liian usein. Tutkimuskin osoittaa, että kysyttäessä merkittävimpiä haasteita Suomeen kohdistuvien investointien kannalta poliittinen riski sijoittuu top kolmeen elinkeinoelämän vaikuttajien vastauksissa. Selkeästi taakse jää jopa Suomen maantieteellinen sijainti, jota usein käytetään investointien pientä määrää selittävänä tekijänä.

Yritysten tehdessä investointipäätöksiään koettu poliittinen riski on keskeisessä roolissa. Tämän ymmärtää paremmin kuin hyvin, sillä investointihorisontti uusissa investoinneissa on usein kymmenissä vuosissa. Harjoitetun politiikan ennakoitavuus nouseekin silloin keskeiseen merkitykseen strategisia valintoja tehtäessä. Poliittisen riskin negatiivisella realisoitumisella kun voi olla huomattavia vaikutuksia investoinnin kannattavuuteen ja yrityksen tuloksentekokykyyn.

Yritysten toimintaedellytysten vahvistamisella on aivan keskeinen merkitys tilanteessa, jossa  kasvua ja investointeja Suomeen tarvittaisiin erityisen kipeästi. Meillä ei ole varaa poliittiseen poukkoiluun, josta seuraa investointiaikeista luopuminen, investointipäätöksen huomattava lykkääminen tai investoinnin karkaaminen ulkomaille.

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen on perustellusti keskeisenä tavoitteena suomalaisessa politiikassa. Usein esitetyt keinot vain jäävät vähäisiksi, ovat tehottomia tai poliittisesti vaikeita toteuttaa taloudellisten raamien puitteissa. Selvityksestä on kuitenkin johdettavissa suoralta kädeltä yksi aidosti vaikuttava toimenpide. Päätöksenteon ennustettavuuden vahvistaminen poliittisen riskin minimoimiseksi on sellainen toimi, johon poliitikot voivat omalla toiminnallaan hyvin suorasti vaikuttaa. Asia onkin syytä pitää mielessä kevään vaaleja kohti mentäessä sekä seuraavaa hallitusohjelmaa kirjoitettaessa. Mikä parasta johdonmukaisuuden hintalappukin on pyöreä nolla.

                     

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset